Dry needling

Dry needling? 

Dry needling (kuivaneulaus) on länsimaisen lääketieteen anatomisiin ja neuropsykologisiin periaatteisiin perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Nimensä mukaisesti kehon sisään ei injektoida mitään vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja.

Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä (TrP). Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. DN-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Dry needling ei siis ole akupunktiohoitoa. Dry needling on saanut alkunsa jo 1940-luvulla, joten mistään kovin uudesta menetelmästä ei ole kyse. Sitä on tutkittu ja käytetty pitkään ja se onkin maailmanlaajuisesti hyväksytty yhdeksi kivunhoitomenetelmäksi. Ensimmäiset Suomessa koulutetut Dry needling-hoitajat valmistuivat joulukuussa 2017.

Trigger-pisteet (TrP) ovat herkkiä tai kipeitä pisteitä lihaksessa jotka tuntuvat pinnallisissa lihaksissa kireinä juosteina tai hernemäisinä pisteinä. Kireät juosteet ovat jatkuvasti lyhentyneessä tilassa olevia lihassyitä. Tämä lyhentynyt tila estää lihasta toimimasta sille ominaisella tavalla heikentämällä sen aineenvaihduntaa paikallisesti.

Trigger-pisteet aktivoituvat yleensä toistuvan rasituksen, stressin tai kohonneen verenpaineen aiheuttamana tai esimerkiksi happamoituneen kehon muodostamana. Myös kroonisesta kivusta kärsiville kehittyy TrP:itä. Trigger-pisteille on tyypillistä heijastekipu. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidettava piste voi sijaita yllättävän kaukana varsinaisesta kipualueesta. 

 


Miten hoidetaan? 

  Dry needling-käsittelyssä etsitään ensin sormin tunnustelemalla kireä lihasjuoste ja trigger-piste johon neula laitetaan. DN-hoidolla voidaan käsitellä tehokkaasti myös lihaksia jotka ovat syvällä pinnallisten lihaskerrosten alla. Syvempien lihasten kohdalla määritetään tarkasti kehon anatomiset rakenteet, kuten hermojen ja verisuonten kulkureitit. Kun neula on asetettu paikoilleen saattaa tuntua hetkellistä paineen tunnetta ja joskus myös paikallinen lihasnykäys. Lihaksen supistuminen aiheuttaa lihasnykäyksen neulan osuessa herkistyneeseen Trp:een. Neulalla voidaan tehdä dynaamista eli edestakaista liikettä, jolloin herkistyminen vähentyy ja lopulta poistuu kokonaan. Tällöin paikallinen kipu sekä heijastekipu häviää ja käsitellyn lihaksen toiminta palautuu ennalleen. 

 

Tyypillisimmät hoito alueet ja vaivat?
 

 ylä- ja alaraajat, rintalihakset, selän, hartian ja niskan seutu sekä kasvojen alueella purentalihakset. Tyypillisiä hoidettavia vaivoja ovat muun muassa hartia- ja selkäkivut, migreeni, tenniskyynärpää, penikkatauti ja muut lihasperäiset kiputilat sekä nivelsäryt. Vaikeissa jännitystiloissa esimerkiksi "penikkatauti", voidaan neulahoitoon yhdistää sähköä TENS/EMS-laitteella. Tällöin lihakseen pystytään aikaansaamaan voimakkaampaa stimulaatiota. 

Hoidon jälkeen? 

 Hoidon jälkeen hoidetulla alueella saattaa esiintyä paineentunnetta tai aaltomaista tuntemusta mikä voi kestää 1-4vrk. Tämä on kuitenkin normaali reaktio, joka laantuu pois ja lihas rentoutuu. Mustelmia tai pientä verenvuotoa saattaa neulan poistamisen jälkeen ilmentyä. Hoito on suht kivuton, riippuen lihaksen kireydestä sekä asiakkaan kipukynnyksestä.


Esteet hoidolle: 

 • verenvuotosairaus
 • lääkitys joka altistaa veren verenvuodolle
 • neulapelko
 • akuutti vamma hoidettavassa raajassa 
 • lymfanestekierron häiriö 
 • hoito on muista syistä sopimaton tilanteeseen nähden
 • infektio 

 Suhteelliset kontraindikaatiot:

(Huomioidaan asiakkaan terveydentila ja tehdään yksilöllinen hoitoarvio. Hoitopäätös tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa!) 

 • verenohennus lääkitys 
 •  verisuonisairaudet 
 •  immuunijärjestelmän vahingoittuminen, syöpä, hiv yms. 
 •  erilaiset lääkitykset (voivat turruttaa kehon aistimuksia)
 •   osteoporoosi 
 •  psyykkiset sairaudet 
 •  16-18v. ( vanhemman suostumus)    
 •  diabetes
 •  raskaus   
Lähde www.dryneedling.fi
© 2021 Hoitola Hipiäinen Koskitie 13,
39200 Kyröskoski 
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!